Thứ hai, 20/5/2024
Trường Quốc Tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Kế toán. Phân tích và Kiểm toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHQ02 22.9 A00, A01, D01, D03, D06, D96, D97

Mã ngành
QHQ02
Điểm chuẩn
22.9
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D03, D06, D96, D97