Chủ nhật, 2/4/2023
Trường Quốc Tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Kinh doanh quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHQ01 26.2 A00, A01, D01, D03, D96, D97

Mã ngành
QHQ01
Điểm chuẩn
26.2
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D03, D96, D97