Thứ tư, 30/11/2022
Trường Quốc Tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Kinh doanh quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHQ01 23.25 A00, A01, D01, D03, D06, D96, D97

Mã ngành
QHQ01
Điểm chuẩn
23.25
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D03, D06, D96, D97