Thứ bảy, 15/6/2024
Khoa Công Nghệ Thông Tin và truyền thông - Đại học Đà Nẵng

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 18 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90