Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Quy Nhơn

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 18 A00, A01, D01, K01

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, K01