Thứ năm, 23/9/2021
Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 20 A00, A01, C01, D01

Môn Toán hệ số 2

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01
Ghi chú
Môn Toán hệ số 2