Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 25.37 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
25.37
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01