Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Kinh Bắc

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 15.5 A00, A01, C04, D01

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C04, D01