Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Tây Nguyên

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 18.75 A00

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
18.75
Tổ hợp môn
A00