Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Bà Rịa Vũng Tàu

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 15 A01, A02, D01

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A01, A02, D01