Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Nguyễn Trãi

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 16 A00, A01, C04, D01

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, C04, D01