Thứ hai, 22/4/2024
Đại học Mỏ - Địa chất

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 23 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07