Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Mỏ - Địa chất

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 20 A01, D01, D07

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A01, D01, D07