Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Kinh tế quốc dân

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 27 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
27
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07