Chủ nhật, 26/3/2023
Đại học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 25.75 A00, A01, A02, D07

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
25.75
Tổ hợp môn
A00, A01, A02, D07