Thứ tư, 7/6/2023
Học viện Quản Lý Giáo Dục

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 15 A00, A01, D01, D10

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D10