Thứ bảy, 1/4/2023
Đại học Thủ Đô Hà Nội

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 32.38 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
32.38
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90