Thứ ba, 23/4/2024
Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 19 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07