Thứ bảy, 25/6/2022
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 26 A00, A01, D01, D10

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D10