Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 22 A00, A01, D01, D08

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D08