Thứ hai, 20/3/2023
Đại học Dân lập Phương Đông

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 14 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01