Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Đại Nam

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 15 A00, A01, A10, D84

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, A10, D84