Thứ hai, 20/9/2021
Đại học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 15 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07