Thứ năm, 30/3/2023
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 26.15 A00, A01

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
26.15
Tổ hợp môn
A00, A01