Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 26.05 A00, A01

Toán >=8.6 NV<=3

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
26.05
Tổ hợp môn
A00, A01
Ghi chú
Toán >=8.6 NV<=3