Thứ tư, 24/7/2024
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Bắc)

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 26.59 A00, A01

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
26.59
Tổ hợp môn
A00, A01