Thứ năm, 16/9/2021
Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc )

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 26.65 A00, A01

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
26.65
Tổ hợp môn
A00, A01