Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 15 A00, A01, C04, D01

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, C04, D01