Thứ ba, 21/3/2023
Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 22.3 A00, A01

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
22.3
Tổ hợp môn
A00, A01