Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Văn Lang

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 16 A00, A01, D01, D10

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D10