Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 15.5 A00, A01, B00, D05

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D05