Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 28.5 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
28.5
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01