Thứ tư, 6/7/2022
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Nam)

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 25.9 A00, A01

TTNV <=9

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
25.9
Tổ hợp môn
A00, A01
Ghi chú
TTNV <=9