Thứ bảy, 22/6/2024
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Nam)

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 25.1 A00, A01

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
25.1
Tổ hợp môn
A00, A01