Thứ sáu, 28/1/2022
Đại học Công Nghệ Vạn Xuân

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 13 A00, A01, A16, D90

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
13
Tổ hợp môn
A00, A01, A16, D90