Thứ bảy, 10/12/2022
Đại học Công nghiệp Vinh

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 13.6 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
13.6
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07