Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Hà Tĩnh

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 16 A00

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00