Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Thái Bình

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 A00, B00, C14, D01

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
A00, B00, C14, D01