Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Quảng Nam

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 13 A00, A01

Điểm chuẩn học bạ: 16 điểm

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
13
Tổ hợp môn
A00, A01
Ghi chú
Điểm chuẩn học bạ: 16 điểm