Thứ bảy, 10/12/2022
Đại học Quảng Nam

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 12.5 A00, A01, A10, D01

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
12.5
Tổ hợp môn
A00, A01, A10, D01