Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Quảng Nam

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 14 A00

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00