Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Yersin Đà Lạt

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 17 A00, A01, D01, K01

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, K01