Thứ bảy, 25/9/2021
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201 18 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7480201
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07