Thứ hai, 20/9/2021
Đại học Kinh Bắc

Quản trị doanh nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340101 C04

Mã ngành
7340101
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
C04