Chủ nhật, 1/10/2023
Đại học Thành Đô

Quản trị doanh nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340101 16.5 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7340101
Điểm chuẩn
16.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01