Thứ tư, 29/5/2024
Học viện Tài chính

Quản trị doanh nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340101 26.17 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340101
Điểm chuẩn
26.17
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07