Thứ tư, 6/7/2022
Học viện Tài chính

Quản trị doanh nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340101 26.7 A00

Môn Toán >= 9.2; NV11-7

Mã ngành
7340101
Điểm chuẩn
26.7
Tổ hợp môn
A00
Ghi chú
Môn Toán >= 9.2; NV11-7