Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Hòa Bình

Quản trị doanh nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340101 15.1 A00, A01, D01, D96

Mã ngành
7340101
Điểm chuẩn
15.1
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D96