Thứ hai, 22/4/2024
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Quản trị doanh nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340101 22 A00, A01, A08, D01

Mã ngành
7340101
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A00, A01, A08, D01