Thứ hai, 25/9/2023
Đại học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị

Quản trị doanh nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340101 15 A00

Mã ngành
7340101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00