Thứ ba, 28/9/2021
Đại học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị

Quản trị doanh nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340101 15 A01, D01, D07

Mã ngành
7340101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A01, D01, D07