Thứ năm, 13/6/2024
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Bắc)

Quản trị doanh nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340101 25.15 A00, A01, D01

Mã ngành
7340101
Điểm chuẩn
25.15
Tổ hợp môn
A00, A01, D01