Thứ năm, 7/7/2022
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Bắc)

Quản trị doanh nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340101 25.9 A00, A01, D01

TTNV <=4

Mã ngành
7340101
Điểm chuẩn
25.9
Tổ hợp môn
A00, A01, D01
Ghi chú
TTNV <=4