Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Dân Lập Duy Tân

Quản trị doanh nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340101 14 A00

Mã ngành
7340101
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00