Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Dân Lập Duy Tân

Quản trị doanh nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340101 15.5 A00, A16, C01, D01

Xét học bạ: 18

Mã ngành
7340101
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, A16, C01, D01
Ghi chú
Xét học bạ: 18