Thứ sáu, 31/3/2023
Đại học Nguyễn Tất Thành

Quản trị doanh nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340101 18 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340101
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07