Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Nguyễn Tất Thành

Quản trị doanh nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340101 19 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340101
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07