Chủ nhật, 3/7/2022
Học viện Hàng Không Việt Nam

Quản trị doanh nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340101 23.4 A01, D01, D78, D96

Mã ngành
7340101
Điểm chuẩn
23.4
Tổ hợp môn
A01, D01, D78, D96