Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Văn Lang

Quản trị doanh nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340101 17 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7340101
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01