Thứ ba, 30/5/2023
Đại học Kinh Tế Nghệ An

Quản trị doanh nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340101 14 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7340101
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01