Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Kinh Tế Nghệ An

Quản trị doanh nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340101 16.5 A00

Mã ngành
7340101
Điểm chuẩn
16.5
Tổ hợp môn
A00