Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Hà Tĩnh

Quản trị doanh nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340101 13.5 A00, D01

Điểm chuẩn học bạ lấy 18 điểm

Mã ngành
7340101
Điểm chuẩn
13.5
Tổ hợp môn
A00, D01
Ghi chú
Điểm chuẩn học bạ lấy 18 điểm