Chủ nhật, 19/5/2024
Đại học Thái Bình

Quản trị doanh nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340101 20 A00, B00, C14, D01

Mã ngành
7340101
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, B00, C14, D01