Thứ hai, 20/5/2024
Khoa Quốc Tế - Đại học Thái Nguyên

Quản trị doanh nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340101 15 A00, A01, D01, D10

Mã ngành
7340101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D10