Chủ nhật, 19/9/2021
Khoa Quốc Tế - Đại học Thái Nguyên

Quản trị doanh nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340101 A00, A01, D01, D10

A01

Mã ngành
7340101
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D10
Ghi chú
A01