Chủ nhật, 19/5/2024
Đại học Dân Lập Phú Xuân

Quản trị doanh nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340101 15 A00

Quản trị kinh doanh - Marketing

Mã ngành
7340101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00
Ghi chú
Quản trị kinh doanh - Marketing