Thứ ba, 28/9/2021
Đại học Dân Lập Phú Xuân

Quản trị doanh nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340101 15 A00, A01, D01

Mã ngành
7340101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, D01