Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Công nghệ hàn)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510201 16 A00, A01, D07

Mã ngành
7510201
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, D07