Thứ hai, 20/3/2023
Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Công nghệ hàn)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510201 20.35 A01, D01, D07

<=NV6

Mã ngành
7510201
Điểm chuẩn
20.35
Tổ hợp môn
A01, D01, D07
Ghi chú
<=NV6